Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Wynagrodzenie

 

Istotny wpływ na pracę akwizytorów ma sposób ich wynagradzania. Stosuje się wynagradzanie prowizyjne, wynagradzanie stałe lub system mieszany. W systemie prowizyjnym sprzedawca otrzymuje określony odsetek wartości sprzedanych przez siebie towarów. W ten sposób wynagradzani są często akwizytorzy w małych firmach, domokrążcy, a także sprzedawcy specjalistycznych urządzeń technicznych. Ten sposób wynagradzania stwarza niebezpieczeństwo koncentracji wysiłku akwizytorów na sprzedaży dużym klientom, co może im zapewnić dużą prowizję w krótkim czasie, przy jednoczesnym zaniedbaniu klientów mniejszych i rezygnacji z pozyskiwania nowych klientów. Stałe wynagrodzenie dla akwizytora powoduje, że nie koncentruje się on w swojej działalności na najzyskowniej szych klientach i towarach (do tego skłania go system prowizyjny), lecz podejmuje w większym stopniu działania długofalowe zmierzające do zdobycia nowych klientów i rynków. Wadą tego systemu jest jednak niniejsza siła motywacji do bieżącej maksymalizacji sprzedaży. Dlatego na ogół stosuje się mieszany system wynagradzania akwizytorów, który pozwala łączyć zalety i eliminować wady dwóch wymienionych sposobów wynagradzania. System mieszany polega na tym, że stała część wynagrodzenia akwizytora pokrywa podstawowe koszty jego działalności, a ponadto otrzymuje on stawkę prowizyjną od wielkości sprzedaży ponad wyznaczone minimum. Z doświadczenia wynika, że w krajach zachodnich firmy mniejsze stosują częściej system prowizyjny, w firmach dużych zaś większe znaczenie mają stałe elementy wynagrodzenia akwizytorów. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.