Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Wzrost popytu

 

Wzrost popytu może natomiast powodować wzrost cen surowców i artykułów żywnościowych, bowiem możliwości szybkiego wzrostu produkcji w tych dziedzinach są z reguły ograniczone. Inflacja może wynikać także z dużego napływu dewiz (waluty wymienialnej) do kraju. Dewizy te skupuje bank centralny za walutę krajową i z tego tytułu znajduje się w obiegu więcej pieniądza, co wpływa na wzrost cen. Monetaryści przyjęli założenie, że w krótkim okresie szybkość obiegu pieniądza V jest stała. W krótkim okresie nie zmienia się także poziom realnego dochodu narodowego F. Przy założeniu, że V oraz Y są stałe, każdy wzrost ilości pieniądza w obiegu M musi prowadzić do wzrostu przeciętnego poziomu cen P, jeśli równowaga ma być zachowana. Ta teoria tłumaczyła w sposób niezwykle prosty wszystkie skomplikowane problemy ekonomiczne i dostarczała praktycznych wskazówek, jaką politykę powinien prowadzić bank centralny, aby nie dopuścić do inflacji lub zahamować trwającą inflację i zapewnić ustabilizowany wzrost gospodarczy. Polityka ta powinna opierać się na fundamentalnej zasadzie, że podaż pieniądza M powinna rosnąć w stałym tempie na poziomie przewidywanego tempa wzrostu dochodu narodowego z uwzględnieniem minimalnego wzrostu cen. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.