Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Wzrost stopy procentowej

 

Jeśli stopa procentowa rośnie, wówczas więcej pieniędzy lokuje się na rachunkach terminowych w banku i mniejsze sumy pieniądza przeznacza się na zakup obligacji. Zatem popyt na pieniądz spekulacyjny (zakup obligacji) maleje. Gdy stopa procentowa spada, lokowanie pieniądza w banku staje się mniej opłacalne i posiadacze nadwyżki pieniądza ponad bieżące potrzeby transakcyjne chętniej lokują ją w obligacje. Wówczas popyt na pieniądz spekulacyjny (zakup obligacji) rośnie. Związek między popytem na pieniądz, podażą pieniądza i stopą procentową najlepiej wyjaśnić na podstawie modelu teoretycznego. Krzywa popytu na pieniądz Md składa się z dwóch części. Część pierwsza reprezentowana przez pionowy odcinek ab określa popyt na pieniądz transakcyjny, który - jak stwierdziliśmy - zależy od poziomu wytworzonego dochodu narodowego, natomiast nie zależy od wysokości stopy procentowej. W celu uproszczenia przyjmuje się tu założenie, że dochód narodowy Y jest stały. Dlatego popyt na pieniądz transakcyjny wynosi Mdl i nie ulega zmianie. Druga część krzywej popytu na pieniądz Md ma na odcinku bd nachylenie ujemne, co oznacza, że gdy stopa procentowa maleje, to popyt na pieniądz rośnie, gdy zaś stopa procentowa rośnie, to popyt na pieniądz maleje. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.