Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Załamanie gospodarcze

 

Okres załamania poprzedzony jest wysokim poziomem działalności inwestycyjnej oraz wysokim poziomem wytwarzanego dochodu narodowego i stanu zatrudnienia. Zdolności produkcyjne są w pełni wykorzystane. Magazyny, hurtownie i sklepy detaliczne przepełnione towarami. Występuje ogromna nadwyżka podaży nad globalnym popytem. Ceny towarów przestają rosnąć, a koszty produkcji są wysokie, gdyż w okresie szczytowej koniunktury przedsiębiorcy wykorzystują także mniej sprawne maszyny i urządzenia oraz zatrudniają niżej wykwalifikowanych pracowników, a nawet zachęcają pracowników do pracy w godzinach nadliczbowych, dając im za to o 50% wyższe wynagrodzenie. Przedsiębiorcy niepewni utrzymania się tak wysokiej koniunktury w dłuższym okresie stają się bardziej ostrożni i ograniczają swoje wydatki na inwestycje. Mało buduje się nowych przedsiębiorstw i powstrzymuje się z rozbudową istniejących. To oznacza, że spadają zamówienia na urządzenia wytwórcze i następuje wycofywanie się z wielu zawartych już kontraktów budowlanych. Wobec tego zaczyna spadać produkcja w sektorze dóbr inwestycyjnych, a wraz z tym i zatrudnienie. Banki w obawie przed rosnącym ryzykiem upadłości wielu firm ograniczają kredyt inwestycyjny i żądają spłaty istniejących zobowiązań. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.