Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Budżet marketing Mix

 

Kluczowym problemem jest podział ogólnego funduszu środków na działalność marketingową firmy między różne elementy marketing mix. Celowe jest przeznaczenie każdej kolejnej jednostki nakładu na zastosowanie tych narzędzi czy technik marketingowych, które dają największy efekt w postaci przyrostu wartości sprzedaży, zysku itp. (krańcowa efektywność nakładów). Jeśli na przykład w przeszłości zbyt małe środki przeznaczono na projektowanie produktu, a stosunkowo duże na jego reklamę, to dodatkowa jednostka nakładu na reklamę da mniejszy efekt niż ta sama jednostka nakładu na doskonalenie produktu. Jeśli duże środki przeznaczono na projektowanie i produkcję opakowania, a nadmiernie oszczędzano na kontroli jakości, to można sądzić, że korzystne dla firmy będzie przesunięcie środków z pierwszego do drugiego zastosowania. Producenci najczęściej jednocześnie „przepychają" i „przeciągają" swoje wyroby przez rynek, doświadczenia z działalności marketingowej w krajach zachodnich wykazują zaś, że na wielkość sprzedaży i powodzenie rynkowe produktu duży wpływ ma właściwy mix tych dwóch metod, a więc także odpowiedni podział nakładów na ich wykorzystanie. Znaczne wydatki na reklamę („przeciąganie") mogą na przykład wykreować duży popyt na produkt, jednak nie dość silne oddziaływanie producenta na dystrybutorów, zwłaszcza zbyt słabe ich motywowanie finansowe („przepychanie"), może być przyczyną zbyt małej penetracji rynku przez produkt, jego niedostępności w znacznej części sieci handlowej, a ostatecznie - niepełnego zaspokojenia popytu. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.