Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Burza mózgów

 

W badaniach wykorzystuje się kwestionariusz ankietowy, zawierający zestaw świadomie sformułowanych pytań, na które uczestnik badania-respondent ma odpowiedzieć. Opracowanie kwestionariusza to jeden z najważniejszych etapów badania ankietowego. Podstawową zasadą sesji burzy mózgów jest nieodrzucanie jakiegokolwiek pomysłu zgłaszanego przez uczestników dyskusji, niezależnie od tego, jak by się wydawał w pierwszym momencie nonsensowny, lecz uważna jego analiza i przedyskutowanie. Doświadczenie uczy bowiem, że niekiedy takie pozornie nonsensowne pomysły przeradzały się w wielkie sukcesy marketingowe. O badaniach jakościowych wypowiada się niekiedy opinię, iż nie są one reprezentatywne, nie można więc na ich podstawie formułować uogólnionych wniosków i wytycznych dla marketingu. Dlaczego więc, mimo tych wad techniki wywiadu indywidualnego, a zwłaszcza grupowego, są w marketingu tak powszechnie wykorzystywane? Otóż problem reprezentatywności nie jest w tego typu badaniach najważniejszy. Doświadczenie wykazało, iż badania jakościowe są efektywnym sposobem identyfikacji problemów i formułowania hipotez, które dopiero później są na ogół przedmiotem badań reprezentatywnych, np. ankietowych. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.