Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Granice segmentacji

 

Wszystko, co powiedzieliśmy dotąd o segmentacji rynku, nie oznacza, że przyjęcie tej strategii przez firmę ma sens w każdych warunkach. Jeśli producent zwiększa liczbę kryteriów segmentacji przy kształtowaniu swojego wyrobu, to zwiększa się stopień dostosowania tego wyrobu do potrzeb coraz węższych grup nabywców, jednakże musi za to płacić cenę, jaką jest zwiększanie się liczby segmentów, którym dostarcza swoje produkty, oraz zmniejszanie się wielkości (liczebności) każdego z tych segmentów. Dlatego nierzadkie są głosy sceptycznie oceniające celowość zbyt wąskiej segmentacji rynku. Na wielu rynkach w krajach rozwiniętych obserwuje się obecnie zjawisko, które można nazwać hipersegmentacją, co oznacza, że na danym rynku wyodrębnia się coraz mniejsze segmenty i usiłuje dotrzeć do nich z odpowiednimi produktami i promocją. Ta nadmierna fragmentaryzacja rynku może dezorientować konsumentów, utrudniać dystrybucję, zwłaszcza sprzedaż detaliczną, zmniejszać rentowność produkcji i dystrybucji. Proponuje się w takich wypadkach stosowanie strategii antysegmentacji rynku, która polegałaby na eliminowaniu zbyt wąskich segmentów i ograniczaniu asortymentu wytwarzanych odmian produktu oraz na łączeniu przez przekonywanie konsumentów do zaakceptowania prostszych, mniej zróżnicowanych produktów. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.