Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Kalkulacja ceny

 

W kalkulacji ceny produktu badania marketingowe dostarczyć mogą różnych użytecznych informacji, przede wszystkim zaś o cenowej elastyczności popytu. Badania marketingowe są też pomocne w wyborze kanałów dystrybucji produktu (np. supermarkety, łańcuchy sklepów czy sklepy ekskluzywne?), w różnicowaniu strategii marketingowej na poszczególnych rynkach lokalnych, w wyborze miejsca lokalizacji obiektów handlowych, zakładów produkcyjnych, w poszukiwaniu przez producenta najbardziej efektywnych bodźców dla pośredników handlowych („przepychanie" produktu). Badania marketingowe służyć również mogą projektowaniu i testowaniu skuteczności różnych wariantów akcji i komunikatu reklamowego oraz innych działań promocyjnych, np. w miejscu sprzedaży (merchandising). System informacji marketingowej jest częścią, być może najważniej-s/ą, ogólnego systemu informacji w przedsiębiorstwie, który dostarcza przesłanek do zarządzania firmą. Granica między tymi dwoma systemami nie zawsze jest wyraźna. Jeżeli na przykład informacje niezbędne do obliczania płac czy podatków w przedsiębiorstwie nie mają większego znaczenia dla kierowania jego działalnością marketingową, to już informacje i analiza kosztów ogólnych, a zwłaszcza kosztów poszczególnych rodzajów jego działalności, produkcji i obrotu poszczególnymi produktami, ma istotne znaczenie dla kształtowania polityki asortymentowej, polityki cen i innych elementów zarządzania firmą. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.