Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Podział produktów

 

Na użytek marketingu wyodrębnia się różne grupy produktów, które są przedmiotem odmiennej polityki (strategii) marketingowej. Ze względu na cechy fizyczne i sposób użytkowania czy konsumowania produkty dzieli się na dobra nietrwałe, dobra trwałe i usługi. Dobra nietrwałe zużywane są jednorazowo lub kilkurazowo. Najlepszym ich przykładem są produkty żywnościowe, higieniczne, popularne kosmetyki. Ponieważ dobra te są zużywane szybko i kupowane często, ludzie marketingu starają się, by były one powszechnie dostępne w sieci handlowej, pobierają z reguły niewysoką marżę, prowadzą intensywną reklamę, by skłonić do wypróbowania, a następnie lojalności wobec produktu. Dobra trwałe (trwałego użytku) są z reguły użytkowane wielokrotnie i przez dłuższy czas. Do dóbr tych zalicza się lodówki, narzędzia, odzież itp. Dobra trwałe wymagają zwiększenia roli sprzedaży osobistej, usług towarzyszących sprzedaży i posprzedażnych, pobiera się w ich wypadku wyższe marże handlowe, udziela gwarancji. Usługi to produkty niematerialne, różne rodzaje działalności o znacznym zróżnicowaniu i wahaniach jakości, którą trudno skontrolować przed zakupem. W wypadku usług ryzyko nabywcy jest więc z reguły większe niż przy zakupie dóbr materialnych, dlatego też jednym z ważniejszych marketingowych celów usługodawcy jest wzbudzenie zaufania u potencjalnych usługobiorców. Produkty konsumpcyjne są najczęściej klasyfikowane na potrzeby marketingu według rodzaju zachowań nabywczych konsumentów. Wyróżniamy tu towary częstego zakupu, towary problemowe i towary specjalne. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.