Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Prace nad nowym produktem

 

Praktyka firm zachodnich wykazuje, że zaplanowanie nowego produktu, który ma szansę na sukces rynkowy, to z reguły długotrwały i kosztowny proces. Na początku musi być znaleziona idea nowego produktu. Firma musi wygenerować wiele pomysłów na nowy produkt, ponieważ tylko niektóre z nich mają szansę rynkowej akceptacji. W Stanach Zjednoczonych w końcu lat sześćdziesiątych tylko jedna na sześćdziesiąt idei nowego produktu przekształcała się ostatecznie w sukces rynkowy. Dzięki staranniejszej selekcji pomysłów, doskonaleniu badań, projektowania i marketingu w początku lat osiemdziesiątych już co siódmy pomysł udawało się przekształcić w produkt akceptowany przez rynek. Wykorzystywać można wiele źródeł pomysłów na nowe produkty. W Stanach Zjednoczonych ponad połowę idei innowacyjnych w latach osiemdziesiątych dostarczały źródła wewnętrzne firmy: organizowane przez nią badania, np. burze mózgów, zatrudniony w niej personel badawczy, inżynierowie, pracownicy produkcyjni, akwizytorzy, którzy są w codziennym kontakcie z nabywcami produktów firmy. Blisko 30% pomysłów uzyskiwano przez analizę postulatów, opinii, reklamacji zgłaszanych przez odbiorców z ich własnej inicjatywy, w toku badań ankietowych, spotkań z personelem inżynieryjnym i handlowym firmy. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.