Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Rodzaje intensywności sprzedaży

 

Firma i jej produkt utraciły — przynajmniej częściowo — zaufanie odbiorców, np. na skutek okresowego pogorszenia jakości produktu czy też błędów popełnianych przez dystrybutorów, konieczne jest więc odzyskanie renomy produktu; inne elementy marketing mix, np. ceny, marże, kanały dystrybucji, stosowane przez konkurentów są bardzo podobne, zastosowanie więc specjalnie dobranego mixu sprzedażowego może wyróżnić nasz produkt, zwłaszcza w wypadku masowych towarów konsumpcyjnych (częstego zakupu), ale niekiedy również środków produkcji; mamy do czynienia z dobrami i usługami, dla których postawy i preferencje nabywców nie są mocno utrwalone, co sprawia, że silne oddziaływanie poprzez mix sprzedażowy może mieć istotny wpływ na wybór konkretnego produktu, jego odmiany, marki, ale również na wielkość zakupu, zwłaszcza towarów konsumpcyjnych, ich konsumenci bowiem, w odróżnieniu od nabywców dóbr inwestycyjnych, dysponują z reguły mniejszą wiedzą o rynku i towarach, w większym więc stopniu kierują się przy zakupach emocjami i podobnymi motywami. W konkretnych sytuacjach różna jest hierarchia ważności i skala wykorzystania poszczególnych narzędzi mixu sprzedażowego, a więc i proporcje podziału ogólnego funduszu, jaki firma przeznacza na działalność czy akcję marketingową. Na przykład reklama marki produktu i rola opakowania są bez porównania większe w wypadku dóbr częstego zakupu, zwłaszcza sprzedawanych metodą samoobsługową, niż w wypadku dóbr trwałego użytku. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.