Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Selekcja

 

Stosuje się różne procedury oceny i selekcji. Na przykład menedżerowie firmy, odpowiedzialni za projektowanie i marketing nowych produktów, wypełniają standardowe formularze, na podstawie których działający w firmie komitet nowych produktów — ciało złożone z reprezentantów kierownictwa i największych działów przedsiębiorstwa - - przeprowadza ocenę i selekcję. Formularz taki zawiera opis produktu, określa segment przyszłych odbiorców i potencjalny popyt, warunki konkurencji, cenę, czas i koszty projektowania produktu, koszty produkcji, stopę zwrotu kapitału zainwestowanego w nowy produkt. W formularzu takim określa się również, w jakim stopniu idea nowego produktu odpowiada cechom, warunkom działania, celom i strategii firmy, czy firma dysponuje zasobami ludzkimi i materialnymi niezbędnymi do przekształcenia pomysłu w produkt akceptowany przez rynek. Stosuje się sposoby skwantyfikowanej oceny i selekcji idei nowych produktów. Początki badań nad marketingiem, jako sposobem prowadzenia działalności gospodarczej, wiąże się często ze wzrostem zainteresowania ekonomistów procesami dystrybucji w końcu XIX w. Wbrew tym historycznym faktom problemom dystrybucji, jako elementowi marketingu, poświęca się stosunkowo mało uwagi. W chwili, gdy produkt przejmuje pośrednik, wielu producentów traci zainteresowanie swoimi wyrobami, mimo że koszty fizycznej dystrybucji sięgają często połowy ogólnych kosztów produktu finalnego. Dopiero w ostatnim dziesięcioleciu zaczęto ponownie zwracać baczniejszą uwagę na rolę dystrybucji w strategii marketingowej. Przyczyną tego, jak sądzą niektórzy, jest głównie zaostrzanie się konkurencji oraz przyspieszenie postępu technicznego, w tym zwłaszcza informatyki, co ułatwia analizę i kierowanie skomplikowanymi procesami dystrybucji. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.