Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Towar

 

Towar dociera od producenta do ostatecznego nabywcy kanałami dystrybucji, określanymi jako struktura elementów organizacyjnych firmy oraz zewnętrznych pośredników, poprzez których produkt lub usługa jest sprzedawana na rynku. Dystrybutorzy-pośrednicy pełnią istotne funkcje: prowadzą badania i gromadzą informacje rynkowe, promują towary, znajdują nabywców towarów, dostosowują ofertę towarową do potrzeb odbiorców, negocjują warunki kupna-sprzedaży, zajmują się fizyczną dystrybucją towarów, organizują finansowanie obrotu towarowego. Poszczególne funkcje w obrębie kanału dystrybucji powinny być realizowane przez tych uczestników, którzy mogą to zrobić najefektywniej i najskuteczniej przyczyniać się do zaoferowania odbiorcom odpowiadającego im asortymentu sprzedaży. Najkrótszym kanałem dystrybucji jest marketing bezpośredni, w którym producent sprzedaje swój produkt bezpośrednio finalnemu odbiorcy. Sprzedaż bezpośrednią stosuje się głównie wtedy, gdy liczba nabywców jest niewielka i są oni skoncentrowani przestrzennie, przedmiotem obrotu są w tym wypadku najczęściej towary nietrwałe, zwłaszcza świeża żywność. Jednakże eliminowanie pośredników często podnosi koszty dystrybucji. Wadą marketingu bezpośredniego jest to, iż ogranicza on możliwość penetracji rynku. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.